_ldj6000

Remeha Privacy verklaring

In deze privacyverklaring lichten we toe hoe wij je persoonsgegevens verzamelen en gebruiken.


Wanneer is deze privacyverklaring van toepassing?


In deze privacyverklaring leest u hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens, welke persoonsgegevens wij verwerken, voor welke doeleinden, met wie wij uw persoonsgegevens delen, hoe lang wij uw gegevens bewaren, welke rechten u heeft ten aanzien van uw gegevens en waar u terecht kunt. voor klachten of vragen.


Wie is verantwoordelijk voor de verzamelde persoonsgegevens?

Remeha b.v. met zetel op Kanaal zuid 110 te 7332 BD Apeldoorn (NL) is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens (hierna “Remeha”).


Indien bepaalde producten en/of (digitale) diensten (mee) worden ontwikkeld door de groepsmaatschappij BDR Thermea Group B.V., worden alle via deze producten en/of diensten verzamelde persoonsgegevens verwerkt onder gezamenlijke zeggenschap van Remeha en BDR Thermea Group B.V. [geregistreerd aan Kanaal Zuid 106, 7332 BD in Apeldoorn, Nederland] (gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken).


Speciale opmerking

Behalve in de gevallen waarin we educatieve evenementen organiseren die specifiek voor kinderen zijn ontworpen, verzamelen we niet opzettelijk persoonlijke gegevens van personen jonger dan 16 jaar. Als u jonger bent dan 16 jaar (of een andere leeftijd heeft om de lokale wettelijke vereisten weer te geven zoals gecommuniceerd op de website in uw locatie), stuur ons dan niet uw persoonlijke gegevens, bijvoorbeeld uw naam, adres en e-mailadres. Als u contact wilt opnemen met Remeha op een manier waarbij u uw persoonlijke gegevens moet verstrekken (zoals voor onderwijs- of innovatie-evenementen), vraag dan uw ouder of voogd om dit namens u te doen.


Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Wanneer u contact met ons opneemt, onze producten en/of diensten gebruikt, onze website bezoekt of onze apps gebruikt, contact met ons opneemt of uw apparaat verbindt met onze cloud, verzamelen wij uw persoonlijke gegevens.


Klanten en dienstverlenende bedrijven


Contactgegevens: zoals naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, zakelijke contactgegevens (bedrijf, functie, telefoonnummer).


Betaalgegevens: zoals (zakelijke) bankrekeningnummer, facturen en andere gegevens die nodig zijn om betalingen te doen of te ontvangen.


Transactiegegevens: zoals uw (online) aankopen, (klant)accountgegevens, bestelling, service-abonnement en contractgegevens, leveringsgegevens, factuur- en financiële gegevens, kredietscores en transactiegeschiedenis.


Klant- en leverancierssclassificatiedetails: zoals sector, geografische locatie en andere parameters.


Screeningsinformatie: zoals beroepskwalificaties, licenties en certificaten, werkvergunningen, identificatiedocumenten van de overheid, bedrijfs- of bedrijfsregistratienummers van de overheid, potentiële belangenconflicten en uiteindelijke economische eigendom, elk zoals toegestaan of vereist door de toepasselijke wetgeving.


Verwijzings- en zakelijke leads: zoals contactgegevens over verwijzingen en zakelijke leads ontvangen van zakelijke partners.


Wedstrijden of promoties: zoals uw naam, leeftijd en andere informatie die nodig is voor deelname aan een wedstrijd of promotie.


Trainingen: zoals uw deelname aan bepaalde online eLearnings en uw resultaten.


Loyaliteitsprogramma’s: uw verkopen, punten verdiend in het loyaliteitsprogramma en uw aankopen in onze cadeauwinkel.


Eindgebruikers van producten


Informatie over de installatie van uw product: als een servicebedrijf uw apparaat installeert, ontvangen wij het serienummer van uw apparaat, de gegevens van uw installateur, uw naam, adres, e-mailadres en andere noodzakelijke contactgegevens.


Garantie informatie: het serienummer van uw apparaat, uw naam, adres, e-mailadres en andere noodzakelijke contactgegevens, uw servicebedrijf, datum van inspectie, datum en andere noodzakelijke informatie over de diensten en uw apparaat.


Websites en applicaties (apps)


Algemeen: uw mobiele apparaat deelt automatisch bepaalde gegevens met ons omdat het apparaat communiceert met de app.


Gebruikersaccount: zoals uw naam, adres, gehashte wachtwoorden, geboortedatum, e-mailadres en telefoonnummer, uw gebruik van onze diensten.


Locatiegegevens: Als u onze apps voor mobiele apparaten gebruikt, kunnen wij de locatiegegevens van uw mobiele apparaat verzamelen om uw thuisadres te bepalen (alleen met toestemming).


Inloggegevens: zoals uw gebruikersnaam en beveiligingslogboeken.


Geüploade gebruikersinhoud (media, zoals maar niet beperkt tot foto's, grafische afbeeldingen, audio- en video-opnamen): die al dan niet persoonlijke gegevens kan bevatten, om b.v. rapporteer een bug of geef ons feedback.


Voorkeuren: zoals uw persoonlijke voorkeuren voor onze producten en diensten, taal- en marketingvoorkeuren.


Voorverkoop ondersteuning: de door u ingevulde gegevens, zoals uw adres en gezinssamenstelling, de op basis daarvan verstrekte adviezen en uw offerteaanvragen bij een erkend servicebedrijf.


Toestel registratie op onze website: zoals uw contact- en adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres, installatiedatum, uw verkopende en onderhoudende servicebedrijf en de productgegevens (serienummer). Daarnaast registreren wij van uw servicebedrijf de volgende gegevens: bedrijfsnaam, (e-mail)adres en relevante registratienummers. Houd er rekening mee dat uw servicebedrijf uw apparaat ook bij ons kan registreren om u de vereiste services te bieden.


Informatie over Website-, app- en servicegebruik: wanneer u onze websites bezoekt of onze apps gebruikt, worden gegevens automatisch verzameld door de technologieplatforms die de ervaring bieden. Wij verzamelen gegevens van u, b.v. uw webbrowser kan bepaalde gegevens met ons delen omdat uw apparaat communiceert met onze website, zoals de apparaat-ID, netwerktoegang, hostnaam en IP-adres (Internet Protocol), opslaginformatie, uw browsertype en -versie, uw besturingssysteem, de pagina's die u bezoekt, het tijdstip en de duur van uw bezoek en de website die u naar ons heeft verwezen.


Cookies: lees voor meer informatie onze Cookieverklaring.


Directe communicatie


Contact: zoals inhoud, datum en tijdstip van e-mail, chats, telefonisch contact en hulplijn/infolijn, of social media berichten (waaronder klachten en serviceverzoeken).


Klokkenluiden: alle persoonsgegevens die u verstrekt om te gebruiken bij het indienen van een klacht of de persoonsgegevens die wij van u verwerken naar aanleiding van een klacht van een ander.


Sollicitanten: zoals de persoonsgegevens op uw cv en contactgegevens.


Specifieke cloud-verbonden diensten


Onze apparaten kunnen zonder verbinding worden gebruikt, maar als u ervoor kiest om onderstaande services te gebruiken, is het vereist dat uw apparaat verbinding maakt met onze cloud.


1. Monitoring en beheer op afstand


Onderhoudsdiensten op afstand omvatten de volgende diensten:


· Foutmeldingen: als er een fout optreedt in een aangesloten apparaat, ontvangen wij dit in het platform en communiceren dit naar uw servicebedrijf;

· Monitoring op afstand: we maken uw instellingen en de status- en sensorgegevens (zie hieronder) zichtbaar voor uw servicebedrijf, zodat zij uw instellingen/parameters op afstand kunnen aanpassen;

· Beheer op afstand: uw dienst kan op afstand instellingen/parameters in uw systeem aanpassen;

· Voorspellend/preventief onderhoud: we verwerken de gegevens van uw aangesloten apparaat overuren om afwijkingen op te sporen die ons waarschuwen voor incidenten voordat deze zich voordoen; wij vertalen dit in informatie naar u of uw servicebedrijf om preventief te handelen.


Over het algemeen vereist deze service het monitoren van de toestand van uw apparaat om de prestaties en het onderhoud van uw aangesloten apparaat te optimaliseren. Wanneer u deze diensten gebruikt, verzamelen wij:


Contactgegevens: de contactgegevens die u aan ons heeft verstrekt toen u uw apparaat op onze website registreerde.


Installatie informatie en gebruiksgegevens: zoals informatie over het beoogde gebruik (voorkeuren, programmeerschema's, gebruik van locatiediensten, handmatige bediening of vorstbeveiliging), gegevens over de gebruiksfrequentie (bijvoorbeeld het indrukken van knoppen op het apparaat, verbindingstijden van de app en schermklikken), temperatuurinstelpunten, huidige temperaturen, foutcodes en het energieverbruik van uw apparaat. Deze datapunten worden elk uur opgeslagen en naar onze servers verzonden.


Status en sensor(technische) gegevens: zoals model- en serienummer van uw communicatiemodule en aangesloten toestel, hardware en IP-adres, softwareversie en overige technische informatie van uw toestel zoals brand- en pompdraaiuren, waterdruk, temperaturen, ventilator en pompsnelheid, klepstatus, energieverbruik, slijtagewaarschuwingen en foutcodes. Deze datapunten worden meerdere keren per minuut opgeslagen en naar onze servers verzonden.


2. Energiebeheer


Als u ervoor kiest om gebruik te maken van onze energiebeheerdiensten, verzamelen wij energieverbruiksgegevens en profileren wij uw gedrag en energieverbruik gedurende een bepaalde periode om u advies te geven over hoe u uw energieverbruik het beste kunt beheren. Bovendien kunnen we de systeeminstellingen aanpassen om uw systeem zo energiezuinig of kostenefficiënt mogelijk te optimaliseren. Ook is het mogelijk om uw instellingen automatisch aan te passen op basis van algoritmen.


Wij verzamelen en gebruiken uw NAW-gegevens alleen als deze gegevens noodzakelijk zijn voor de dienstverlening aan u. Uw gegevens zijn beschikbaar in ons online dashboard, waartoe wij en – indien van toepassing – uw (externe) servicebedrijf toegang hebben. Uw servicebedrijf kan aan dit dashboard informatie toevoegen die nodig is voor de benodigde dienstverlening.


Voor welke doeleinden en op basis van welke rechtsgrond verwerken wij uw persoonsgegevens?


Om onze website te exploiteren

Als u onze website bezoekt, gebruiken wij uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden: (1) het bieden van pre-sales ondersteuning, (2) het afhandelen van uw klachten en vragen. Voor de verwerking beroepen wij ons op de noodzaak om ons gerechtvaardigd belang te behartigen.


Verder gebruiken wij uw persoonsgegevens om (3) u de website te kunnen tonen, (4) te kunnen analyseren welke webpagina’s het vaakst worden bezocht en (5) hoe u op onze site bent gekomen (via welke andere websites of via onze nieuwsbrief). Voor meer informatie over de cookies die wij gebruiken kunt u onze Cookieverklaring lezen.


Enkel voor installateurs: Als u een gebruikersaccount aanmaakt, gebruiken wij uw persoonsgegevens om (6) u in contact te brengen met potentiële klanten (indien gevraagd door deze potentiële klanten), (7) u te helpen met uw administratie, (8) voordelen aan te bieden via het loyaliteitsprogramma en (9) u te laten deelnemen aan acties en prijsvragen . Allemaal gebaseerd op de noodzaak om ons contract met u uit te voeren.


Om ons bedrijf te runnen

Als u onze producten of diensten gebruikt, gebruiken wij uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden: (1) om onze diensten te verlenen (bijvoorbeeld algemene service en onderhoud of specifieke onderhoudsdiensten op afstand, energiebeheerdiensten, comfortcontrole, beveiligingsupdates, training enz. ) en producten, (2) bestellingen verwerken en bezorgen (inclusief klantenservice en accountbeheer). Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de uitvoering van ons contract met u.


Wij verwerken uw persoonsgegevens ook om: (3) onze relatie met u te beheren, (4) met u te communiceren (bijvoorbeeld het verzenden van serviceberichten of updates over nieuwe functies), (5) u of uw servicebedrijf te kunnen ondersteunen bij de afhandeling eventuele garantieclaims, zodat u een betere service krijgt. (6) onze dagelijkse activiteiten uitvoeren, en (7) klachten, vragen en geschillen afhandelen (telefoongesprekken kunnen worden opgenomen voor kwaliteitsdoeleinden – waar nodig op basis van voorafgaande uitdrukkelijke toestemming aan het begin van het gesprek). In deze gevallen vertrouwen wij op de noodzaak om ons legitieme belang te behartigen.


Verder verwerken wij uw persoonsgegevens om: (8) onze administratie bij te houden, (9) u te informeren over terugroepingen van producten, en (10) te voldoen aan onze wettelijke en fiscale verplichtingen, voor de noodzaak om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Direct marketing

Wij verwerken uw persoonsgegevens (e-mailadres) ook om u te informeren over (1) nieuwe producten en diensten, en gepersonaliseerde aanbiedingen, (2) tips over het gebruik en onderhoud van onze producten, (3) (klant)tevredenheidsonderzoeken of kwaliteitsvragen , (4) nieuwsbrieven, (5) retentiemarketing, (6) het aanmaken en gebruiken van individuele profielen van directe klanten met het oog op klantenbeheer etc. Voor de meeste direct marketingactiviteiten beroepen wij ons op de rechtsgrond gerechtvaardigd belang. Uiteraard heeft u op elk moment de mogelijkheid om u af te melden voor het ontvangen van dergelijke diensten. Indien vereist door uw lokale wetgeving, zullen wij echter uw uitdrukkelijke toestemming vragen bij het verwerken van persoonsgegevens voor directmarketingdoeleinden.

 

Onderzoek en verbetering van producten en diensten

Wij verwerken uw persoonsgegevens om onze producten en diensten te verbeteren. Dit doen wij door onderzoek te doen naar algemene trends in het gebruik van onze producten en diensten om zo het gedrag en de voorkeuren van onze klanten beter te begrijpen en ons aanbod beter af te stemmen. Over het algemeen gebruiken we alleen geaggregeerde instellingen en gebruik, en technische gegevens die u niet direct identificeren. Indien wij identificeerbare gegevens moeten gebruiken, zullen wij u hierover separaat informeren. Uw persoonlijke gegevens worden verwerkt op basis van de noodzaak om ons legitieme belang te behartigen.


Beveiliging en screening

Tenslotte worden persoonsgegevens verwerkt om onze belangen te beschermen, om (1) fraude op te sporen en te voorkomen, (2) onze websites, netwerken, systemen, medewerkers/opdrachtnemers en panden te beveiligen, (3) schermeigenaren, belanghebbenden en bestuurders van onze zakelijke klanten , leveranciers en zakenpartners om te voldoen aan handelsregelgeving, wetten ter bestrijding van het witwassen van geld en/of omkoping en corruptie, en andere wettelijke vereisten. Wij beroepen ons op de rechtsgrond gerechtvaardigd belang of op de noodzaak om aan een wettelijke verplichting te voldoen.


Wij kunnen uw persoonsgegevens ook verwerken voor secundaire doeleinden die nauw verband houden met het oorspronkelijke doel, zoals:


· het opslaan, verwijderen of anonimiseren van uw persoonsgegevens;

· fraudepreventie, audits, onderzoeken, geschillenbeslechting of verzekeringsdoeleinden, rechtszaken en verdediging van claims;

· statistisch, historisch of wetenschappelijk onderzoek;

· estdoeleinden, maar alleen als we dit nodig hebben om de dienstverlening te verbeteren waarvoor we uw persoonsgegevens hebben verzameld; of

· naleving van wet- en/of regelgeving, inclusief naleving van wettelijke of regelgevende vereisten, inclusief rechtszaken en verdediging van claims.


In die gevallen waarin de verwerking gebaseerd is op toestemming en met inachtneming van de toepasselijke lokale wetgeving die anders bepaalt, heeft u het recht om uw toestemming op elk gewenst moment in te trekken. Dit heeft geen invloed op de geldigheid van de verwerking vóór de intrekking van de toestemming. Het intrekken van uw toestemming kan echter van invloed zijn op uw vermogen om in dienst te blijven of op een andere manier betrokken te blijven, of deel te nemen aan een programma of een uitkering te ontvangen.


In die gevallen waarin de verwerking gebaseerd is op toestemming en met inachtneming van de toepasselijke lokale wetgeving die anders bepaalt, heeft u het recht om uw toestemming op elk gewenst moment in te trekken. Dit heeft geen invloed op de geldigheid van de verwerking vóór de intrekking van de toestemming.


Wat zijn de gevolgen als u uw persoonlijke gegevens niet verstrekt


Als u ons niet de vereiste informatie verstrekt, heeft dit een negatieve invloed op ons vermogen om met u te communiceren, of op ons vermogen om een contract met een tegenpartij aan te gaan of door te gaan met contracteren.

 

Met wie zullen wij uw persoonlijke gegevens delen?

 

Wij delen persoonsgegevens binnen de BDR Thermea Groep alleen als wij een wettelijke grondslag hebben voor het delen van de gegevens. We kunnen uw persoonlijke gegevens met derden delen op basis van uw toestemming of op basis van ons legitieme belang in de volgende omstandigheden:


Overige entiteiten van de BDR Thermea Groep (waaronder BDR Thermea Groep B.V.)


· Waar nodig voor interne administratieve doeleinden, bedrijfsstrategie, auditing, monitoring en onderzoek en ontwikkeling;

· Indien nodig voor onderzoek, direct marketingdoeleinden of de levering van producten en diensten;


Om onze diensten aan u te leveren


Als u zich heeft geabonneerd op het gebruik van de onderhoudsservice, of als we een ander extern servicecentrum gebruiken om u diensten te verlenen, kunnen we de contactgegevens, technische en gebruiksgegevens en analytische gegevens van uw apparaat met dat bedrijf delen als de dienst vereist dit.


Om gecombineerde diensten (Remeha + een partner) aan u te leveren


· Als u gebruik maakt van onze diensten voor beheer op afstand of energiebeheer, wordt er een communicatiemodule gebruikt om technische informatiegegevens naar onze servers te sturen. Deze gegevens worden via een online dashboard beschikbaar gesteld aan uw servicebedrijf of direct gedeeld (dus voor grote installatiebedrijven), bijvoorbeeld via een API;

· Als u ervoor kiest om gebruik te maken van de diensten van derden die wij via onze website aanbieden (bijvoorbeeld pre-salesdiensten);

· Als u ervoor kiest om uw aangesloten apparaat te koppelen aan andere slimme apparaten, apps of diensten van derden.


Houd er rekening mee dat de hierboven genoemde derde partijen worden beschouwd als de verwerkingsverantwoordelijke en dat de servicevoorwaarden en privacyverklaringen van deze derde partijen van toepassing zijn op de verwerking van uw persoonlijke gegevens door deze partijen.


Andere derde partijen


· Met vertrouwde derde partijen die namens ons zakelijke functies uitvoeren of diensten verlenen (IT-leveranciers, hostingpartijen, marketing- en reclamebedrijven of marktonderzoeksbedrijven);

· Met bevoegde publieke autoriteiten (bijvoorbeeld opsporingsinstanties), overheidsinstanties, toezichthouders of belastingautoriteiten, als dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op ons van toepassing is;

· We kunnen geaggregeerde gegevens delen met derden over bijvoorbeeld trends in het energieverbruik thuis. Deze informatie kan niet in verband worden gebracht met specifieke gebruikers van onze producten en diensten;


Interactie met Remeha via sociale media


Als u ervoor kiest om met ons te communiceren via sociale media op een sociale-mediapagina die door Remeha wordt beheerd, zoals Facebook, Instagram, Twitter of LinkedIn ('Remeha Sociale-mediapagina'), worden uw persoonlijke gegevens (zoals uw naam, uw profielfoto en het feit dat u geïnteresseerd bent in Remeha) zijn zichtbaar voor alle bezoekers van uw persoonlijke webpagina, afhankelijk van uw privacy-instellingen op het betreffende sociale mediaplatform, en ook voor ons. U kunt op elk moment alle informatie die u op deze sites deelt, verwijderen via het account van uw relevante sociale mediaplatform. We volgen uw activiteit niet op de verschillende sociale-mediasites die u gebruikt.


Daarnaast en voor zover Remeha gezamenlijk verantwoordelijk is met een sociale-mediaplatform van een Remeha Sociale-mediapagina, zal zij via het sociale-mediaplatform toegang hebben tot geaggregeerde gegevens die statistieken en inzichten opleveren die helpen de soorten te begrijpen van de acties die u onderneemt op de socialemediapagina's van Remeha. Voor meer informatie over hoe uw persoonlijke gegevens worden verwerkt op die sociale mediaplatforms, inclusief eventuele gerichte advertenties die u mogelijk ontvangt, verwijzen wij u naar uw privacy-instellingen die toegankelijk zijn via het account van uw relevante sociale mediaplatform.


Overdracht van uw persoonlijke gegevens naar andere landen

 

Als persoonsgegevens worden gedeeld met bedrijven binnen de BDR Thermea Groep en/of met geautoriseerde derde partijen buiten uw land, nemen wij technische, organisatorische, contractuele en/of juridische maatregelen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens alleen voor de bovengenoemde doeleinden worden verwerkt en dat er adequate beschermingsniveaus zijn geïmplementeerd om uw persoonsgegevens te beschermen. Deze maatregelen omvatten lokaal goedgekeurde overdrachtsmechanismen voor overdrachten aan derden, evenals aanvullende lokale vereisten.

 

Beveiliging van uw persoonlijke gegevens

Wij nemen de nodige technische en organisatorische maatregelen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens goed beveiligd zijn en daardoor beschermd zijn tegen ongeoorloofd of onrechtmatig gebruik, wijziging, ongeoorloofde toegang of openbaarmaking, accidentele of onrechtmatige vernietiging en verlies. Meer specifiek gebruiken we encryptie voor sommige van onze diensten, passen we authenticatie- en verificatieprocessen toe om toegang te krijgen tot onze diensten en beoordelen en evalueren we regelmatig de effectiviteit van onze beveiligingsmaatregelen.


Hoe lang bewaren we uw persoonlijke gegevens?


Wij bewaren uw persoonsgegevens in onze systemen zolang dit noodzakelijk is voor de doeleinden zoals beschreven in deze privacyverklaring. Als wij uw persoonsgegevens niet meer nodig hebben zullen wij maatregelen nemen om deze te verwijderen of te bewaren in een vorm die het niet langer mogelijk maakt iemand te identificeren.


Als u ons vraagt uw account te verwijderen, of als u langer dan drie jaar geen gebruik heeft gemaakt van onze diensten, zullen wij de gegevens verwijderen of anonimiseren waarvoor wij deze niet langer hoeven te bewaren.


Sommige persoonsgegevens worden direct verwerkt en opgeslagen op uw aangesloten apparaat of app. U kunt deze persoonsgegevens zelf verwijderen door het apparaat te resetten naar de standaardinstellingen of door de app te verwijderen.


In alle gevallen kunnen persoonlijke gegevens a) voor een langere periode worden bewaard als daar een wettelijke of regelgevende reden voor is (in welk geval ze worden verwijderd als ze niet langer nodig zijn voor de wettelijke of regelgevende doeleinden) of b) een kortere termijn als er bezwaar wordt gemaakt tegen de verwerking van persoonsgegevens en er geen gerechtvaardigd belang of wettelijke verplichting meer bestaat om deze te bewaren.


Uw rechten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens


Wij willen uw rechten beschermen en streven ernaar uw persoonsgegevens zo veilig mogelijk te houden. In dit verband heeft u het recht om:


· bevestiging te vragen dat wij bepaalde gegevens over u verwerken;

· inzage vragen in een kopie van uw persoonsgegevens;

· uw persoonsgegevens corrigeren of verwijderen (verwijdering alleen als de gegevens niet langer nodig zijn voor een legitiem bedrijfsdoel. U kunt dit recht bijvoorbeeld niet uitoefenen als er nog een betaling moet worden afgerond of als u een geschil met ons heeft);

· de verwerking van uw persoonsgegevens beperken;

· uw toestemming intrekken en geen marketingcommunicatie meer ontvangen;

· recht op gegevensportabiliteit


Om uw rechten uit te oefenen, kunt u ons een e-mail sturen via privacy@remeha.nl


Vraag, zorg of klacht over de verwerking van uw persoonlijke gegevens 


Als u vragen, zorgen of klachten heeft over de verwerking van uw persoonlijke gegevens, neem dan contact met ons op via privacy@remeha.nl


U kunt ook per post met ons communiceren op het onderstaande adres:

T.a.v. Privacy Contact Person

Remeha B.V.

Postbus 32

7300 AA Apeldoorn


Tenslotte heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP), gevestigd te Den Haag, Hoge Nieuwstraat 8 in Nederland.


Wijzigingen in deze privacyverklaring


Deze privacyverklaring kan van tijd tot tijd worden gewijzigd. Om u te laten weten wanneer wij wijzigingen aanbrengen in deze verklaring, passen wij de herzieningsdatum aan. Vanaf die herzieningsdatum is de nieuwe gewijzigde of gewijzigde privacyverklaring van toepassing. De laatste revisie en/of vertaling is van 4 augustus 2023.

Cookie-instellingen
U kunt hieronder uw cookie-instellingen kiezen en accepteren: